BPmailhuvud_151001.jpg

Om Arctic: Journalism (2017)

Utrikesdepartementet anser att det är viktigt att journalister i Västerbotten och Norrbotten har starka civila kontakter med journalister i Ryssland, Norge och Finland. Därför beviljades journalistföreningen Barents Press Sverige 1,2 miljoner kronor att genomföra huvudprojektet "Arctic Journalism: Environmental and Societal Challenges" med delprojekt.

 

Arctic: Work – Project Robota 17

2016 reste 10 unga journalister med pilotprojektet Robota 16 Industry and Enviroment in Northwest Russia. Resan gick från Sankt Petersburg upp till Murmansk via Petrozavodsk. Syftet var att i möten med företag, miljöorganisationer och människor berörda av miljöföroreningar - förstå hur industri och miljöfrågor hänger samman i en rysk kontext.

Robota 17 Industry and Enviroment in Northern Sweden avhandlade samma saker som Robota 16 men i en svensk miljö. Hur hanteras svenska miljö-, industri-, avbefolkningsfrågor? En grupp ryska journalister reste med svenska journalister och fick se en annan bild av Sverige än vad de var vana vid.

Syftet var att även ge en ingång för reportage från Sverige och i övrigt större kontakter med Sverige för de ryska journalisterna.

 

 

Arctic: ENVIRONMENT – Russian Arctic

Hur bevakar ryska journalister de kanske mest geografiskt avlägsna platserna i ryska Barents, Naryan-Mar och Syktyvkar? Hur är situationen för ursprungsbefolkningen, vad sker med tanke på de miljöförändringar som arktis drabbas hårdast av? Under detta projekt reste Barents Press till ett område vi inte tidigare verkat i med syftet att skaffa nya kontakter och relationer.

 
 

Arctic: News – RedEx

Alla journalistutbildningar har så kallade redaktionsövningar regelbundet. Detta är faktiska arbetssituationer där journalister i en kontrollerad miljö får utöva sitt yrke. Redex bjöd in ryska journalister till Umeå. Tillsammans med lokala svenska journalister hölls en kurs i den svenska offentlighetsprincipen och man samarbetade med nyhetsbevakning över en helg. Hur tänker man som rysk journalist kring en mordrättegång, korruption eller politik? Under vilka villkor arbetar de svenska journalisterna? Redex gav en utmärkt yta för experimentation och stöd till de deltagande journalisterna, i deras naturliga miljö - redaktionen.

Pilotprojektet får en uppföljare år 2018.

 
 

Media & Politics – Perestrojka to Putin

Ett samarbetsprojekt med Barents Press Norge som har stor erfarenhet av kursverksamhet tillsammans med Barents Press Ryssland. Denna kurs är en form av vidareutbildning för journalister som aktivt arbetar med Ryssland. Kursen hålls på plats i Sankt Petersburg samt i Stockholm.

”Fra perestrojka til Putin – hva er skjedd med media på veien? Hvordan brukes statsmediene i dagens Russland? Hva er skjedd med frie og uavhengige medier? Hvordan fungerer den statskontrollerte informasjonskrigen mot egne og utenlandske borgere?”

 
 

Arctic: JOURNALISM – Environmental Investigations

Ett seminarium där finska, svenska och ryska grävande journalister möts och fortbildades tillsammans av duktiga grävare med fokus på miljöjournalistik. Ett samarbetsprojekt med Barents Press Finland och Barents Press Ryssland.