Shapes of Democracy

Projektet "Shapes of Democracy" ställer frågan: Hur ser demokrati ut i Barentsregionen? 

2018 är det val i Finland, Ryssland och Sverige. Hela Barents Press International har fokus inställt på detta supervalår i Barentsområdet.

Fake news, yttre påverkan på valet, medias roll och hur journalistiken interagerar med samhället är genomsyrar samtliga val på olika vis.  

Shapes of Democracy: Russian Elects. Panelsamtal 7/3 vid Umeå universitet i samarbete med Utrikespolitiskaföreningen i Umeå. Gäster är journalisten Stig Fredrikson, forskaren Ingmar Oldberg och ryska journalisten Valery Potashov.

Shapes of Democracy: Swedish Election. Ryska journalister besöker Sverige mellan den 6/9 och 11/9 för att följa riksdagsvalet. 

 

Robota 18 - The Next Generation

 Foto: Simon Eliasson

Foto: Simon Eliasson

 

De kommande generationerna är framtidens makthavare...


I Ryssland likväl som i Sverige, Norge och Finland. De unga är de som möjligen allra mest kommer att uppleva än större urbanisering än vad som redan idag pågår. Men vad vet egentligen allmänheten och beslutsfattare om denna ”nya” generation som kommer?

Robota 18 – The Next Generation avhandlar precis detta. De journalister som deltar kommer själva att få en större insikt i de frågor som unga berörs utav i de fyra Barentsländerna, men det är framför allt slutresultatet som kommer att ge ringar på vattnet. Den bok eller magasin som i slutändan kommer att produceras, med reportage och bilder från ungdomars vardag kommer att ge en större insikt i vad ungdomar i Barents vill och vad de gör. 

De mest intresserade och kunniga journalisterna deltar får möjligheten att delta på de sträckor de själva mest brinner för. Barents Press ämnar också att se till att de etablerade mediehusen i Barentsregionen antigen köper in reportage från resan, eller ännu hellre skickar med reportrar på denna resa. Detta projekt kommer att belysa Barentsregionen i media, ge ett konkret resultat vi kan ta på och framför allt ge värdefulla kunskaper om de unga i Barentsregionen. Efter att boken eller magasinet är producerat så kommer publikationen att presenteras vid olika toppmöten och konferenser.

Datum och platser: 

24/9 - 26/9 Norge (Finnmark och Troms)

28-29/9 Sverige (Kiruna och Luleå)

1/10-2/10 Finland (Uleåborg)

4/10-6/10 Ryssland (Murmansk län)

 

 

Redex 18

Under Redex 2017 skapade ryska och svenska journalister tillsammans en lokal nyhetsportal i Umeå. Fokus låg på två områden, själva nyhetsarbetet och diskussionerna kring dem. Hur vinklar man artiklar i en rysk publikation? Hur skiljer det sig från hur vi arbetar i Sverige? Vad blir stort på webben i Murmansk jämfört med Luleå? Och självfallet leder dessa diskussioner alltid till pressetik, och vår ibland skilda syn på olika frågor. Det andra fokusområdet var på kontakterna, att få möjligheten att under ett längre tag faktiskt arbeta tillsammans med en rysk kollega.

Årets upplägg skiljer sig lite från föregående år. I år är det fokus på direkta samarbeten mellan journalister inom specifika områden, att två journalister med liknande intressen kan utbyta erfarenheter och tankar med direkt anknytning till ett uppdrag. Syftet är att samarbetet ska resultera i något som kan publiceras i Sverige och/eller Ryssland.

 Foto: Simon Eliasson

Foto: Simon Eliasson

Trading places


Förkovra dig i Ryssland. Tiden är knapp för de allra flesta journalisterna. För att dels göra research, genomföra intervjuer och skriva ut ett färdigt reportage. När det gäller Ryssland så är möjligheterna än mindre, om inte nyheten gäller en ny atomubåt eller ett nytt vapenslag. Projektet Trading Places handlar om att ge möjligheten att researcha, genomföra intervjuer och skriva ut ett färdigt reportage från Ryssland som sedan publiceras i Sverige. 

Syftet är att öka kunskapen om det ryska samhället och diversifiera rapporteringen från grannlandet.

 Foto: Simon Eliasson

Foto: Simon Eliasson

Keep the window open


Vardagen kan skilja sig markant åt mellan Sverige och Ryssland. I det ansträngda politiska läge som existerar mellan våra två länder så är det nödvändigt att inte demonisera varandra. Därför är det viktigt att visa upp vardagen i det andra landet genom bilder och reportage. Hur ser en vanlig familj ut i Apatity? Hur går det till i bastun i Boden? Dessa frågor ska besvaras i denna publikation mellan de två vänorterna Boden och Apatity.