Robota 19 - Green Disruption

 

En disruptiv grön omställning.

Samtidigt som elever börjat strejka för klimatet väntar alla spänt på vilka åtgärder som politikerna kommer sättas in. Risken är stor att den gröna omställningen rubbar gamla maktbalanser inom allt från arbetsmarknaden, transportsektorn, energisektorn och jordbrukssektorn.

I Sverige sker en förändring mot gröna jobb i en grönare industri rätt fort. Vad sker i Ryssland? Hur sker övergången till förnybara energimedel?

Företaget ENEL har fått i uppdrag av ryska staten att bygga en stor vindkraftsanläggning i Murmansk län, en region i dagsläget producerar ett stort överskott av energi. Varför?

Guldspadevinnaren Arne Müller är kursledare tillsammans med Anna Kireeva från miljöorganisationen Bellona’s kontor i Murmansk.

Under våren 2019 besöks Murmansk och till hösten besöks Sverige.

 
 

The Arctic Conversation Podcast

En internationell podcast där duktiga lokala journalister diskuterar aktuella nyhetshändelser och skapar ett flöde av information om Arktis- och Barentsregionen.

I detta forum kan även nationella frågor som berör regionen diskuteras. Vad sker med den enorma utvecklingen på det ryska territoriet av Arktis? Hur försöker Norge hindra utflyttningen från norra Norge?

Ultralokal Journalistik

Mediebranschen är i omvälvning. Konsolidering och centralisering går hand i hand med utarmning och mediaskugga, men det finns fortfarande fickor av motstånd.

För att uppmärksamma denna kontrakultur med ultralokal nyhetsbevakning som utförs av bloggare och medborgarjournalister anordnas en konferens under året.

Marianne Hofman som ensam driver Arjeplognytt anordnar konferensen. Syftet är även att små och enmansredaktioner från Ryssland och Sverige ska ha möjlighet att mötas, utbyta erfarenheter och bygga ett kontaktnät för fristående journalistik.

768px-A_corridor_of_files_at_The_National_Archives.jpg

Rysk grävsatsning

Den grävande journalistiken är grundbulten i journalistik, i Ryssland finns många journalister med stort intresse att gräva, dock saknas det stöd och råd.

Därför anordnar BPS i samarbete med FGJ ett uppstartsseminarium i samband med det internationella årsmötet i maj. Där får de ryska grävarna coachning och föreläsningar av duktiga svenska kollegor.

Hösten 2019 redovisas resultaten.

Media Burger

logo_Media_BurgerPNG.png
 

Jättarna möter framtidens journalister

I samarbete med NJC anordnas deltagande vid en av de viktigaste samlingspunkterna för unga journalister i Ryssland. Varje år anordnas Media Burger som är en tävling där det bästa journalistiska verket. I juryn sitter de stora namnen inom rysk media.

I samband med tävlingen hålls s.k. masterclasses, samtal och föreläsningar om mediefrågor och aktivism. 2019 inbjuds också nordiska journalister och föreläsare att delta.

 

Barents Master Classes

Välkända svenska och ryska journalister delar med sig av yrkestips för fortbildning av journalister i Barentsregionen. Kurser anordnas både i Sverige och i Ryssland.

Murmansk

Guldspadevinnaren tillika gruvjournalisten Arne Müller besöker Murmansk för att prata om hur man tolkar offentliga källor när det gäller föroreningar i gruvlänet.

Petrozavodsk

Kerstin Eriksson VK om skolnedläggningar i landsbygd/glesbygd

Foto: Daniel Nord

Foto: Daniel Nord

Arkhangelsk

Mattias Hagberg om sopor.

Foto: Jonas Åberg

Foto: Jonas Åberg

Umeå

TBA.

 

Redex 2019

Ice_hockey_puck_on_ice_20180112.jpg

Sport är ett område där det finns mycket att samarbeta kring. Bevakningen på svenska och ryska sidan liknar varandra, men idag finns få beröringspunkter för sportjournalister i Sverige och Ryssland.

Redex 2019 ska därför fungera som en språngbräda där kollegor får träffas, utbyta erfarenheter och få dra nytta av nya kontakter.

Murmansk

Svenska journalister besöker VM i issimning för att träffa kollegor i Murmansk, utbyta erfarenheter och följa med dem i deras arbete.

Projektet genomfört. Utvärdering pågår.

Skellefteå

Sportreportrar från Sverige och Ryssland samlas i sporthuvudstaden Skellefteå under hösten 2019 för en gemensam redaktionsövning.

Mer detaljer om innehållet kommer i samband med att anmälningen öppnar.

 
 

Klimatet och journalistiken

Samarbete med NJC och FOJO

Hur journalistiken beskriver de pågående klimatförändringarna utan att frossa i katastrofer är en svår balansgång.

Ska människor skyddas från de värsta prognoserna för att de kan bli apatiska, eller ska de upplysas om hur illa det kan gå med upp om att det uppmuntrar till handling?

I denna klimatkonferens möts ledande klimatforskare och journalister för att diskutera hur man kan beskriva de pågående förändringarna utan att förringa de vetenskapliga rönen.

Mer detaljer om innehållet kommer i samband med att anmälningen öppnar.

Barentskursen

Kunskapen om Barentsregionen är låg både utanför och inom området. Barents Press Sveriges erfarenhet visar dock att intresset för de nordliga frågorna är av högt intresse för journalister i södra Sverige. Arbetet med att belysa den nordliga regionen måste fortsätta.

Nordiskt Journalistcenter har under många år haft en grundläggande kurs i olika ämnen, Barentskursen önskar att kombinera dessa två delar, att dels erbjuda chansen att nätverka med kollegor i norra Sverige och även ge en tydlig bild över ödesfrågorna för regionen och dess framtid.

Mer detaljer om innehållet kommer i samband med att anmälningen öppnar.