Barents Press Sverige

BarentsPress

Journalistföreningen Barents Press Sverige grundades 1994 i samband med Sovjetunionens fall. Svenska, finska och norska journalister möttes i det då nyöppnade Ryssland och bildade ett nyskapande, arbetsnära kontaktnät. Genom åren har organisationen utvecklats och idag arbetar Barents Press Sverige framför allt med projekt ämnade att stärka journalistiken i Barentsregionen och skapa kontakter mellan journalister i Sverige och Ryssland inom ramen för Barents Press International där liknande organisationer finns i Norge, Finland och Ryssland.

Barents Press Sverige är en ideell förening där alla medlemmar är journalister, journalistseniorer eller studerande. Vi har över 100 medlemmar från hela Sverige men med en bestämd koncentration i de två nordligaste länen, som är en del av det politiska samarbetet i Barentsregionen.

Föreningen fick en nästan helt ny styrelse 2016 som sedan dess har arbetat för att förvalta och ta hand om de viktiga ideal och idéer som utbytet i Barents Press står för. Sedan 2016 har totalt 25 projekt genomförts, samtliga med deltagande journalister från både Sverige och Ryssland. Totalt har nästan 200 journalister varit delaktiga i våra aktiviteter!

Vår finansiering kommer via ansökta bidrag hos framför allt statliga myndigheter, med syfte till att förbättra kontakten folk till folk. Sedan 2016 har även storleken och antalet projekt kraftigt expanderat. Vi arbetar för att sprida ut våra projekt till fler typer av journalistik för att där hitta kontaktvägar mellan journalister. Vi har även ett par återkommande projekt som fokuserar på det vi anser är särskilt viktigt och intressant, till exempel projektserien Robota och Redex där Robota är pressresor med fokus på industri och arbetstillfällen. Redex handlar om journalisters vardag.

Kontakt
Tim Andersson
tim(at)barentspress.org
Ordförande