Robota 19 - Green Disruption
May
9
to Aug 1

Robota 19 - Green Disruption

Följ med och fördjupa dig i energiproduktionen som sker i nordvästra Ryssland. Kursledare är Anna Kireeva från miljöorganisationen Bellona’s kontor i Murmansk. Robota 19 är en fördjupande kurs för journalister i de materiella förutsättningarna för en klimatomställning.

Mer info i formuläret för anmälan. Tänk på att du måste vara medlem i Barents Press Sverige, något du kan bli gratis här om du redan inte är det.

Anmäl dig här.

View Event →
Trading Places
May
10
to Dec 31

Trading Places

Förkovra dig i Ryssland och Barentsregionen!

Projektet Trading Places handlar om att ge journalister tid, tid att researcha, genomföra intervjuer och skriva ut ett färdigt reportage som sedan publiceras. Syftet är att öka kunskapen om det ryska samhället och/eller Barentsregionen.

Barents Press Sverige kan täcka transport, logi och visumkostnader. Vi kan även täcka vissa arvodeskostnader (tolk, fixare). Maxbelopp per ansökan är 10 000 kronor.

Löpande intag.

Anmäl dig här

View Event →