Trading Places
May
10
to Dec 31

Trading Places

Förkovra dig i Ryssland och Barentsregionen!

Projektet Trading Places handlar om att ge journalister tid, tid att researcha, genomföra intervjuer och skriva ut ett färdigt reportage som sedan publiceras. Syftet är att öka kunskapen om det ryska samhället och/eller Barentsregionen.

Barents Press Sverige kan täcka transport, logi och visumkostnader. Vi kan även täcka vissa arvodeskostnader (tolk, fixare). Maxbelopp per ansökan är 10 000 kronor.

Löpande intag.

Anmäl dig här

View Event →
Journalism and Media in civil conflicts - Shies protests
Oct
16
to Oct 20

Journalism and Media in civil conflicts - Shies protests

Den planerande avfallsplatsen i Shies utanför Arkhangelsk har lett till ett att det ryska civilsamhället i Arkhangelsk och Syktyvkar har mobiliserats för att stoppa projektet. Lokal media har fått en ny möjlighet att nå ut till nya läsare. Men var går gränsen mellan aktivism och journalism i ett land där gränsen lätt suddas ut? Sopor och avfall väcker känslor, så även i Norden. Vår förhoppning är att projektet leder till intressanta diskussioner om gränsen mellan aktivism och journalism i både en rysk och nordisk kontext tillsammans med journalister och särskilt inbjudna gäster och experter.

View Event →