Back to All Events

Trading Places


Förkovra dig i Ryssland och Barentsregionen!

Projektet Trading Places handlar om att ge journalister tid, tid att researcha, genomföra intervjuer och skriva ut ett färdigt reportage som sedan publiceras. Syftet är att öka kunskapen om det ryska samhället och/eller Barentsregionen.

Barents Press Sverige kan täcka transport, logi och visumkostnader. Vi kan även täcka vissa arvodeskostnader (tolk, fixare). Maxbelopp per ansökan är 10 000 kronor.

Löpande intag.

Anmäl dig här