Publikationer

 
 
IMG_20190520_151245.jpg

#Barents #Beingyounghere

Projektet Robota 2018 var tredje upplagan av det mest framgångsrika projektet för Barents Press Sverige. Den röda tråden för samtliga projekt är ett utforskande av konfliktytorna mellan naturens förutsättningar och samhällets förutsättningar att skapa plats för liv i norr.

År 2018 låg fokus på den framtida generationen. En grupp unga journalister ingick i en resande redaktion som bevakade frågor som urbanisering, klimatförändringar och kulturutbud i samtliga Barents-länder. Från stadsflytten av Kiruna, den nya turistindustrin i Rovaniemi, patriotiska ungdomsklubbar i Apatity och omställningen på arbetsmarknaden i Kirkenes när gruvan stängdes.

Beställ ditt exemplar för 250 kr här


Förändring – Boden & Apatity

Vänorterna Boden och Apatity är inte så långt ifrån varandra som man kanske tror, närmare än mellan Boden och Stockholm i bil. Projektet “Keep the Window Open” utmynnade i ett samarbete mellan svenskar och ryssar för att skapa boken “Förändring” där ryska och svenska språket delar sida på varje uppslag.

Boken skildrar människorna som vanligtvis skiljs åt av en gräns och deras berättelser, livet i Apatity och i Boden. Tider förändras, vänortsprojekten ligger i dvala numera. Platser och dess förutsättningar förändras också, det blir allt svårare för mindre städer som Apatity och Boden att hävda sig i konkurrens med större städer. Där finns en gemensam beröringspunkt och erfarenhet som säger mer än geopolitiska avstånd.

Beställ ditt exemplar för 329 kr här

Artikel om boken i Norra Socialdemokraten

IMG_20190520_151326.jpg